简体中文
หัวข้อ
3-29 2022
การแนะนำของมหาวทยาลัย
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำตั้งอยู่เมืองเหวินชางที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลไหหลำ ที่มีชื่อว่าเป็น ต้นกำเนิดของวัฒนธรรมชาวจีนโพ้นทะเล ต้นกำเนิดของประเทศมะพร้าว มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำ ตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ1947และมีสาขาวิชาทั้งหมดสิบเจ็ดสาขา คณะภาษาตะวันออกมีทั้งหมดสิบสาขาวิชา ได้แก่ ภาษาญิ่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาอิโดนีเซีย ภาษาอาหรับ ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษามาเลเซียและภาษาลาว เมืองเหวินชางระยะอยู่ใกล้กับเมืองไหโข่วซึ่งเป็นนครเอกของมณฑลไหหลำ ๕๖ กิโลเมตร ถ้าโดยรถยนต์จะใช้เวลา ๔๕ นาที โดยรถไฟความเร็วสูงเพียง ๒๐ นาที คมนาคมสะดวกมาก เมืองเหวินชางมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีถนนนเก่าที่มีประวัติยาวนานและวัดขงจื้อที่ให้เห็นถึงวัฒนธรรมจีน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เช่นสะพานใหญ่ชิงหลาน สวนมะพร้าว และอ่าวพระจันทร์ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เดินทางกสะดวกมาก ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาสัมผัสชีวิตกับที่นี่
3-29 2022
การรับสมัครนักเรียนต่างชาติ
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนต่างชาติภูมิภาคอาเซียน HAINAN COLLEGE OF FOREIGN STUDIES ขอต้อนรับนักเรียนภูมิภาคอาเซียนมาเรียนหรือปรับพื้นฐานภาษาจีน 1.เงื่อนไขในการรับสมัครนักเรียน มีวุฒิการศึกษามัธยมต้นหรือมัธยมต้นขึ้นไป มีอายุครบ14ปีบริบูรณ์ และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 2.หลักสูตรระยะเวลาการศึกษา 2.1 หลักสูตรปรับภาษาระยะยาว คือ 1 เทอมขึ้นไป 2.2 หลักสูตรปรับภาษาระยะสั้น ประมาณ 1-3 เดือน 2.3 หลักสูตรปรับภาษาแบ่งออกเป็นชั้นต้น ชั้นกลางและชั้นสูง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนต่างชาติภูมิภาคอาเซียน HAINAN COLLEGE OF FOREIGN STUDIES ขอต้อนรับนักเรียนภูมิภาคอาเซียนมาเรียนหรือปรับพื้นฐานภาษาจีน 1.เงื่อนไขในการรับสมัครนักเรียน มีวุฒิการศึกษามัธยมต้นหรือมัธยมต้นขึ้นไป มีอายุครบ14ปีบริบูรณ์ และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 2.หลักสูตรระยะเวลาการศึกษา 2.1 หลักสูตรปรับภาษาระยะยาว คือ 1 เทอมขึ้นไป 2.2 หลักสูตรปรับภาษาระยะสั้น ประมาณ 1-3 เดือน 2.3 หลักสูตรปรับภาษาแบ่งออกเป็นชั้นต้น ชั้นกลางและชั้นสูง 3.มาตรฐานค่าใช้จ่าย 3.1 ค่าเทอมหลักสูตรระยะสั้นช่วงฤดูร้อน 600 หยวนต่อสัปดาห์ 3.2 ค่าเทอมสำหรับหลักสูตรระยะยาว 5,000 หยวนต่อเทอม 3.3 ค่าสมัคร 400 หยวน 3.4 ค่าตำราเรียน ค่าใช้จ่ายสำหรับตรวจร่างกาย ค่าขอวีซ่าอาศัยในประเทศจีน จัดเก็บตามความเป็นจริง 3.5 ค่ารักษาพยาบาล และค่าประกัน รับผิดชอบเอง 3.6 ค่าที่พัก (รวมค่าน้ำค่าไฟ) 700 หยวนต่อเดือน (หมายเหตุ: เป็นหอพักเดี่ยว มีห้องน้ำ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำร้อน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ ชุดเครื่องนอนอยู่ในตัว) 3.7 ค่าอาหาร ทางวิทยาลัยมีโรงอาหารสำหรับนักเรียน สามารถเลือกซื้อทานเองได้ โดยค่าอาหารระดับปานกลางปกติเฉลี่ยอยู่ที่ 10 หยวนต่อมื้อ 4.ทุนการศึกษา 4.1 ทุนรัฐบาลท้องถิ่นไห่หนาน จะมอบให้กับนักเรียนที่มาปรับภาษาระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป มาตรฐานอยู่ที่ 15,000 หยวนต่อปี 4.2 ทุนของทางวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ ทุนสำหรับนักเรียนปรับพื้นฐาน ทุนนักเรียนภูมิภาคอาเซียน ทุนความร่วมมือระหว่างสถาบัน ทุนชาวจีนไห่หนานโพ้นทะเล และทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น (1) ทุนสำหรับนักเรียนปรับพื้นฐาน จะมอบให้กับนักเรียนภูมิภาคอาเซียนที่กำลังเรียนอยู่ในวิทยาลัยเป็นเวลา1 ปีขึ้นไป (รวมถึงหนึ่งปี) จำนวน 3,000 หยวนต่อปี (2) ทุนนักเรียนภูมิภาคอาเซียน จะมอบให้กับนักเรียนภูมิภาคอาเซียนที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัย โดยมอบเป็นเงินสนับสนุนด้านการเรียน 5,000 หยวนต่อเทอม 10,000 หยวนต่อปี ซึ่งทุนนี้มีโควต้าปีละ 30 คน จะมอบให้กับนักเรียนแต่ละประเทศ เฉลี่ยประเทศละ 2-5 คน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2018 แต่ละปีทางวิทยาลัยได้เพิ่มโควต้ามอบทุนเพิ่มขึ้นปีละ 5-10 คน และถ้าหากเกินโควต้าที่กำหนด ทางวิทยาลัยจะปรับลดค่าเทอม50เปอร์เซ็นต์จากราคาเต็มให้กับนักเรียนทุนตัวเอง (3) ทุนความร่วมมือระหว่างสถาบัน ทุนนี้จะมอบให้กับนักเรียนที่สองสถาบันได้ลงสัญญาร่วมมือกันและกำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยมาแล้วหนึ่งเทอมขึ้นไป(รวมถึง 1 เทอม) ซึ่งทุนนี้จะมอบเงินสนับสนุน 3,000 หยวนต่อเทอม 6,000 หยวนต่อปี (4) ทุนชาวจีนไห่หนานโพ้นทะเล จะมอบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยและเป็นนักเรียนต่างชาติที่เป็นชาวจีนไห่หนานโพ้นทะเล โดยมอบเป็นเงินสนับสนุนด้านการเรียน 4,000 หยวนต่อเทอม 8,000 หยวนต่อปี ซึ่งทุนนี้มีโควต้าปีละ 20 คน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2018 แต่ละปีทางวิทยาลัยได้เพิ่มโควต้ามอบทุนเพิ่มขึ้นปีละ 5-10 คน และถ้าหากเกินโควต้าที่กำหนด ทางวิทยาลัยจะปรับลดค่าเทอม 50 เปอร์เซ็นต์จากราคาเต็มให้กับนักเรียนทุนตัวเอง (5) ทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น จะมอบให้กับนักเรียนต่างชาติที่ศึกษาครบ 1 เทอม และต้องมีความประพฤติดี โดดเด่น 5.เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา นักเรียนปรับพื้นฐานระยะสั้นและระยะยาวจะต้องสำเร็จภารกิจตามที่หลักสูตรได้กำหนด สอบผ่าน จึงจะได้รับประกาศนียบัตรและผลคะแนนจากวิทยาลัย
3-29 2022
การรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ
การรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติในปีพ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำ สถานที่ปฏิบัติงาน เลขที่ 178 ถนนเจี้ยวยี่ลู่ เมืองเหวินชาง มณฑลไหหลำ รับสมัครงานอาจารย์ชาวต่างชาติ อาจารย์อังกฤษ 12 คน อาจารย์ญี่ปุ่น 1 คน อาจารย์เกาหลี 1 คน อาจารย์ไทย 1 คน อาจารย์อินโดนิเซีย 1 คน อาจารย์กัมพูชา 1 คน อาจารย์อาหรับ 1 คน อาจารย์ เวียดนาม 1 คน อาจารย์มาเลเซีย 1 คน อาจารย์พม่า 1 คน อาจารย์ลาว 1 คน อาจารย์รัสเซีย 2 คน อาจารย์เยอรมนี 1 คน อาจารย์ฝรั่งเศส 1 คน อาจารย์โปรตุเกส 1 คน อาจารย์สเปน 1 คน อาจารย์อิตาลี 1 คน
หัวข้อ
12-07 2018
การแนะนำของมหาวทยาลัย
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำตั้งอยู่เมืองเหวินชางที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลไหหลำ ที่มีชื่อว่าเป็น ต้นกำเนิดของวัฒนธรรมชาวจีนโพ้นทะเล ต้นกำเนิดของประเทศมะพร้าว มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำ ตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ1947และมีสาขาวิชาทั้งหมดสิบเจ็ดสาขา คณะภาษาตะวันออกมีทั้งหมดสิบสาขาวิชา ได้แก่ ภาษาญิ่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาอิโดนีเซีย ภาษาอาหรับ ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษามาเลเซียและภาษาลาว เมืองเหวินชางระยะอยู่ใกล้กับเมืองไหโข่วซึ่งเป็นนครเอกของมณฑลไหหลำ ๕๖ กิโลเมตร ถ้าโดยรถยนต์จะใช้เวลา ๔๕ นาที โดยรถไฟความเร็วสูงเพียง ๒๐ นาที คมนาคมสะดวกมาก เมืองเหวินชางมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีถนนนเก่าที่มีประวัติยาวนานและวัดขงจื้อที่ให้เห็นถึงวัฒนธรรมจีน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เช่นสะพานใหญ่ชิงหลาน สวนมะพร้าว และอ่าวพระจันทร์ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เดินทางกสะดวกมาก ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาสัมผัสชีวิตกับที่นี่
12-07 2018
การรับสมัครนักเรียนต่างชาติ
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนต่างชาติภูมิภาคอาเซียน HAINAN COLLEGE OF FOREIGN STUDIES ขอต้อนรับนักเรียนภูมิภาคอาเซียนมาเรียนหรือปรับพื้นฐานภาษาจีน 1.เงื่อนไขในการรับสมัครนักเรียน มีวุฒิการศึกษามัธยมต้นหรือมัธยมต้นขึ้นไป มีอายุครบ14ปีบริบูรณ์ และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 2.หลักสูตรระยะเวลาการศึกษา 2.1 หลักสูตรปรับภาษาระยะยาว คือ 1 เทอมขึ้นไป 2.2 หลักสูตรปรับภาษาระยะสั้น ประมาณ 1-3 เดือน 2.3 หลักสูตรปรับภาษาแบ่งออกเป็นชั้นต้น ชั้นกลางและชั้นสูง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนต่างชาติภูมิภาคอาเซียน HAINAN COLLEGE OF FOREIGN STUDIES ขอต้อนรับนักเรียนภูมิภาคอาเซียนมาเรียนหรือปรับพื้นฐานภาษาจีน 1.เงื่อนไขในการรับสมัครนักเรียน มีวุฒิการศึกษามัธยมต้นหรือมัธยมต้นขึ้นไป มีอายุครบ14ปีบริบูรณ์ และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 2.หลักสูตรระยะเวลาการศึกษา 2.1 หลักสูตรปรับภาษาระยะยาว คือ 1 เทอมขึ้นไป 2.2 หลักสูตรปรับภาษาระยะสั้น ประมาณ 1-3 เดือน 2.3 หลักสูตรปรับภาษาแบ่งออกเป็นชั้นต้น ชั้นกลางและชั้นสูง 3.มาตรฐานค่าใช้จ่าย 3.1 ค่าเทอมหลักสูตรระยะสั้นช่วงฤดูร้อน 600 หยวนต่อสัปดาห์ 3.2 ค่าเทอมสำหรับหลักสูตรระยะยาว 5,000 หยวนต่อเทอม 3.3 ค่าสมัคร 400 หยวน 3.4 ค่าตำราเรียน ค่าใช้จ่ายสำหรับตรวจร่างกาย ค่าขอวีซ่าอาศัยในประเทศจีน จัดเก็บตามความเป็นจริง 3.5 ค่ารักษาพยาบาล และค่าประกัน รับผิดชอบเอง 3.6 ค่าที่พัก (รวมค่าน้ำค่าไฟ) 700 หยวนต่อเดือน (หมายเหตุ: เป็นหอพักเดี่ยว มีห้องน้ำ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำร้อน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ ชุดเครื่องนอนอยู่ในตัว) 3.7 ค่าอาหาร ทางวิทยาลัยมีโรงอาหารสำหรับนักเรียน สามารถเลือกซื้อทานเองได้ โดยค่าอาหารระดับปานกลางปกติเฉลี่ยอยู่ที่ 10 หยวนต่อมื้อ 4.ทุนการศึกษา 4.1 ทุนรัฐบาลท้องถิ่นไห่หนาน จะมอบให้กับนักเรียนที่มาปรับภาษาระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป มาตรฐานอยู่ที่ 15,000 หยวนต่อปี 4.2 ทุนของทางวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ ทุนสำหรับนักเรียนปรับพื้นฐาน ทุนนักเรียนภูมิภาคอาเซียน ทุนความร่วมมือระหว่างสถาบัน ทุนชาวจีนไห่หนานโพ้นทะเล และทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น (1) ทุนสำหรับนักเรียนปรับพื้นฐาน จะมอบให้กับนักเรียนภูมิภาคอาเซียนที่กำลังเรียนอยู่ในวิทยาลัยเป็นเวลา1 ปีขึ้นไป (รวมถึงหนึ่งปี) จำนวน 3,000 หยวนต่อปี (2) ทุนนักเรียนภูมิภาคอาเซียน จะมอบให้กับนักเรียนภูมิภาคอาเซียนที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัย โดยมอบเป็นเงินสนับสนุนด้านการเรียน 5,000 หยวนต่อเทอม 10,000 หยวนต่อปี ซึ่งทุนนี้มีโควต้าปีละ 30 คน จะมอบให้กับนักเรียนแต่ละประเทศ เฉลี่ยประเทศละ 2-5 คน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2018 แต่ละปีทางวิทยาลัยได้เพิ่มโควต้ามอบทุนเพิ่มขึ้นปีละ 5-10 คน และถ้าหากเกินโควต้าที่กำหนด ทางวิทยาลัยจะปรับลดค่าเทอม50เปอร์เซ็นต์จากราคาเต็มให้กับนักเรียนทุนตัวเอง (3) ทุนความร่วมมือระหว่างสถาบัน ทุนนี้จะมอบให้กับนักเรียนที่สองสถาบันได้ลงสัญญาร่วมมือกันและกำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยมาแล้วหนึ่งเทอมขึ้นไป(รวมถึง 1 เทอม) ซึ่งทุนนี้จะมอบเงินสนับสนุน 3,000 หยวนต่อเทอม 6,000 หยวนต่อปี (4) ทุนชาวจีนไห่หนานโพ้นทะเล จะมอบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยและเป็นนักเรียนต่างชาติที่เป็นชาวจีนไห่หนานโพ้นทะเล โดยมอบเป็นเงินสนับสนุนด้านการเรียน 4,000 หยวนต่อเทอม 8,000 หยวนต่อปี ซึ่งทุนนี้มีโควต้าปีละ 20 คน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2018 แต่ละปีทางวิทยาลัยได้เพิ่มโควต้ามอบทุนเพิ่มขึ้นปีละ 5-10 คน และถ้าหากเกินโควต้าที่กำหนด ทางวิทยาลัยจะปรับลดค่าเทอม 50 เปอร์เซ็นต์จากราคาเต็มให้กับนักเรียนทุนตัวเอง (5) ทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น จะมอบให้กับนักเรียนต่างชาติที่ศึกษาครบ 1 เทอม และต้องมีความประพฤติดี โดดเด่น 5.เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา นักเรียนปรับพื้นฐานระยะสั้นและระยะยาวจะต้องสำเร็จภารกิจตามที่หลักสูตรได้กำหนด สอบผ่าน จึงจะได้รับประกาศนียบัตรและผลคะแนนจากวิทยาลัย
12-07 2018
การรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ
การรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติในปีพ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำ สถานที่ปฏิบัติงาน เลขที่ 178 ถนนเจี้ยวยี่ลู่ เมืองเหวินชาง มณฑลไหหลำ รับสมัครงานอาจารย์ชาวต่างชาติ อาจารย์อังกฤษ 12 คน อาจารย์ญี่ปุ่น 1 คน อาจารย์เกาหลี 1 คน อาจารย์ไทย 1 คน อาจารย์อินโดนิเซีย 1 คน อาจารย์กัมพูชา 1 คน อาจารย์อาหรับ 1 คน อาจารย์ เวียดนาม 1 คน อาจารย์มาเลเซีย 1 คน อาจารย์พม่า 1 คน อาจารย์ลาว 1 คน อาจารย์รัสเซีย 2 คน อาจารย์เยอรมนี 1 คน อาจารย์ฝรั่งเศส 1 คน อาจารย์โปรตุเกส 1 คน อาจารย์สเปน 1 คน อาจารย์อิตาลี 1 คน
สื่อใหม่
ติดต่อเรา
  • เบอร์โทรศัพท์:0086-898-63297771
    เบอร์แฟกซ์: 0086-898-63297771
    อีเมล:  internationoffice@163.com
    ที่อยู่: สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหลำ เลขที่ 178 ถนนเจี้ยวหยู่ อำเภอเหวินเฉิง เมืองเหวินชาง มณฑลไหหลำ ประเทศจีน 571321

版权所有:vns86com威尼斯城-v8040威尼斯人com(2010)        许可证:琼ICP备05001781号-2        学院地址:海南省文昌市教育路178号        邮编:571321

ติดต่อเรา
สื่อใหม่